Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Vzdělávání

V následujícím seznamu jsou k nahlédnutí popisy jednotlivých oborů spolu s jejich charakteristikami. Obory jsou rozděleny do čtyř základních kategorií podle úrovně vzdělání.

Studijní obory – střední vzdělání s maturitní zkouškou

Učební obory – střední vzdělání s výučním listem

Nástavbové studium – střední vzdělání s maturitní zkouškou

Vzdělávání pro dospělé

Podrobné informace podá:

Staňková Pavlína

Podrobné informace o vzdělávání pro dospělé:

Žák Alois, Ing.

Závěrečné zkoušky