Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Mechanik opravář motorových vozidel

23 – 68 – H/01 – MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL

Základní údaje:

Délka přípravy: 3 roky Obor určený pro: hochy a dívky Podmínky přijetí: splněná povinná školní docházka a zdravotní způsobilost doložená lékařem Ukončení přípravy: závěrečnou zkouškou Dosažené vzdělání: střední odborné Uplatnění: výkon příslušných dělnických povolání Možnosti studia: 2 leté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou

Popis oboru:

Výuka je zaměřena na opravování silničních motorových vozidel a jejich funkčních celků. Na provádění demontáží, kontrol a oprav jednotlivých částí a jejich opětovné montáže. Žáci provádí funkční kontroly po provedených opravách. Učí se používat a obsluhovat diagnostická zařízení pro kontrolu technického stavu motorových vozidel a jejich částí. Ve 3. ročníku je možnost získat řidičské oprávnění na osobní a nákladní automobil sdruženým výcvikem. V průběhu studia mají žáci moznost v předmětu ICT absolvovat vybrané mezinárodně platné ECDL zkoušky dle jednotlivých modulů v naší akreditované zkušebně. Dokáže se orientovat v technologické a servisní dokumentaci různých druhů a typů silničních vozidel, v dílenských tabulkách, výběrech norem apod.

Absolvent ovládá základní úkony a nejjednodušší technologické úkony z oblasti strojního obrábění, včetně používání ručního mechanizovaného nářadí. Dovede pro plnění pracovních úkolů samostatně volit a připravit základní ruční nástroje a nářadí, montážní pomůcky a přípravky, zdvihací, popř. jiná pomocná zařízení, volit správný a bezpečný postup při demontáži, opravě a montáži agregátů vozidel a jejich částí, při nezbytné mechanické úpravě opravovaných či náhradních dílů.

Školní vzdělávací program
956.47 kB