Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Škola

SŠ-COPT Kroměříž má více než osmdesátiletou historii, během které prošla nejrůznějšími etapami vývoje. V současné době jsme jedinou technickou školou v okrese Kroměříž a zároveň pilotní školou pro auto obory ve Zlínském kraji a ve třinácti oborech každoročně připravujeme na šest set žáků.

Připravenost absolventů

Absolventi učebních oborů naší školy jsou připraveni k vykonávání odborných profesí, ať už jako zaměstnanci nebo jako provozovatelé vlastní živnosti. Mohou rovněž využít možnosti nástavbového studia. Absolventi maturitních oborů mohou najít uplatnění v technicko-hospodářských funkcích nebo zvolit vysokou školu a pokračovat v dalším vzdělávání.

Nabídka dalších služeb

Nabízíme pronájem zařízení, školení SIPVZ, ubytování, stravování, hostiny, zakázkové práce na objednávku, elektroinstalační práce, autoservis a ME, svařování, učební pomůcky a texty, rekvalifikační kurzy, zkoušky profesních kvalifikací.

Ostatní informace

Nabízíme žákům jídelnu, bufet, tělocvičnu, posilovnu, osvětlené hřiště a samozřejmě kvalitní výukové prostory včetně potřebné odborné či multimediální techniky. Věnujeme se projektové činnosti, díky které žáci využívají nadstandardní vybavení nebo se účastí stáží v zahraničí. I proto dosahujeme pravidelně medailových úspěchů v středoškolských soutěžích (například Genius Logicus, Kyber Robot, Enersol či Automobileum).