Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Školní poradenské pracoviště