Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Zájmový technický kroužek

SŠ-COPT Kroměříž nabízí kroužek pro mladé nadšence do elektrotechniky, programování, počítačů a robotiky.

  1. Robotika a automatizace – konstrukce robotických zařízení, programování drobů, návrh a konstruování dílů robotu pomocí 3D tisku
  2. Základy PC grafiky a WEB designu – tvorba webových stránek, CorelDRAW
  3. Základy elektrotechniky – práce s elektro stavebnicemi, sestavování elektronických a integrovaných ob­vodů
  4. Automechanik Junior – opravárenství a diagnostika motorových vozidel
  5. Programování a počítačové simulace pro ZŠ – tvorba programů a her pomocí programovacích ja­zyků

Zájmové kroužky budou probíhat 2× za měsíc ve školním roce 2019/2020.

  • Zápis do kroužků: středa 13. 9. 2019 v 15 hodin.
  • Místo realizace: budova SŠ-COPT Kroměříž, Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž

Kroužky jsou zdarma.

Nevřalová Jana, Mgr.
Dotazník žáka - přihláška
207.42 kB