Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Zájmový technický kroužek

Nabídka volnočasových aktivit pro školní rok 2021/2022

1. Kroužek robotiky, modelářství a automatizovaného řízení
/konstrukce robotických zařízení, programování dronů, návrh a konstruování dílů robotu pomocí 3Dtisku/
2. Kroužek elektroniky /práce s elektro stavebnicemi, sestavování elektronických a integrovaných obvodů/
3. Automechanik Junior /opravárenství a diagnostika motorových vozidel/
4. Kroužek programování a mikroprocesorové techniky /tvorba programů a her pomocí programovacích jazyků/
5. Kroužek fotografování a úprav digitální fotografie /profesionální úprava digitální fotografie, práce ve fotografických programech/

Volnočasové aktivity budou probíhat 2× za měsíc ve školním roce 2021/2022 v budově SŠ – COPT Kroměříž, Nábělkova 539/3, Kroměříž a odloučené pracoviště Lindovka Kroměříž

První setkání je dne 8. 9. 2021 v 15 hodin na vrátnici SŠ COPT Kroměříž, kde proběhne přihlášení a rozdělení do kroužků.

Volnočasové aktivity jsou zdarma – hrazeny z projektu IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE II, který je spolufinancován Evropskou unií.

Nevřalová Jana, Mgr.
Dotazník žáka - přihláška
181.31 kB
Čestné prohlášení
135.83 kB