Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Zájmový technický kroužek

SŠ-COPT Kroměříž nabízí zájmové kroužky pro školní rok 2020/2021:

  1. Rrobotiky, modelářství a automatizovaného řízení – konstrukce robotických zařízení, programování dronů, návrh a konstruování dílů robotu pomocí 3Dtisku
  2. Elektroniky – práce s elektro stavebnicemi, sestavování elektronických a integrovaných ob­vodů
  3. Automechanik Junior – opravárenství a diagnostika motorových vozidel
  4. Programování a mikroprocesorové techniky – tvorba programů a her pomocí programovacích ja­zyků
  5. Fotografování a úprav digitální fotografie – profesionální úprava digitální fotografie, práce ve fotografických programech

Zájmové kroužky budou probíhat 2× za měsíc ve školním roce 2020/2021.

  • Zápis do kroužků: středa 9. září 2020 v 15:00 hod. vrátnice SŠ- COPT Kroměříž.
  • Místo realizace: budova SŠ-COPT Kroměříž, Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž

Kroužky jsou zdarma.

Nevřalová Jana, Mgr.
Dotazník žáka - přihláška
207.42 kB
Čestné prohlášení
135.83 kB