Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Spolek rodičů a přátel

Název: Spolek rodičů a přátel SŠ-COPT Kroměříž
Sídlo: Nábělkova 539/3, 767 01 Kroměříž
IČO: 18189822
Bankovní spojení: 2900678545/2010 – Fio banka

Výkonný výbor

Ke splnění základních cílů spolku patří zejména:

  • Zvyšuje informovanost rodičů a veřejnosti o dění ve škole, právech a povinnostech žáků, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků, seznamuje rodiče s výchovně vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování
  • Podporuje aktivní spolupráci rodičů a jejich zapojení do života školy
  • Seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování
  • Přispívá škole materiálními a finančními prostředky na zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí apod.
  • Pomáhá při získávání dárců a sponzorů, organizuje účelové sbírky peněžních prostředků nebo movitých věcí apod.
  • Předkládá podněty a doporučení ke koncepci výchovně vzdělávací soustavy, členové spolku mají právo přicházet s náměty, které mohou zlepšit vzdělávací a výchovnou práci školy
  • Působí na rodiče k správné výchově dětí v rodině;
  • Spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy na úseku školství a úseku sociální politiky vůči rodině a mládeži
Stanovy spolku
387.39 kB