Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Kontakty

Kontaktní údaje

Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž
Nábělkova 539/3, 767 01 Kroměříž

15233-691/0100 (bankovní spojení)
vyhmjux (datová schránka)

IČO 00568945 DIČ CZ00568945 IZO 107870347

Úřední doba: pracovní dny 6.30 ‒ 15.00 hodin
Adresa pro příjem elektronického podání: podatelna@coptkm.cz

Jmenný telefonní seznam pracovníků školy

Jméno E-mail Budova Funkce Místnost Telefonní číslo
Ambrož Alois, Ing., Bc. alois.ambroz@coptkm.cz Nábělkova Učitel 403 /53 +420573308253
Ambrožová Jaroslava - Nábělkova Úklid 131 /60 +420573308260
Bačůvková Pavla, Mgr. pavla.bacuvkova@coptkm.cz Nábělkova Učitel 424 /59 +420573308259
Bartošeková Irena irena.bartosekova@coptkm.cz Nábělkova Hlavní účetní 305 /32 +420573308232
Bečica Jaroslav, Bc. jaroslav.becica@coptkm.cz Lindovka Učitel OV 926 +420573504561
mob +420737208066
Bergerová Pavla, Ing. pavla.bergerova@coptkm.cz Nábělkova Asistent pedagoga 323 /26 +420573308226
Blowersová Jana jana.blowersova@coptkm.cz Nábělkova Asistent pedagoga 323 /26 +420573308226
Červeňáková Tereza tereza.cervenakova@coptkm.cz Nábělkova Recepční 205 /11 +420573308211
Chlubný Jaroslav, Ing. jaroslav.chlubny@coptkm.cz Nábělkova Učitel 412 /28 +420573308228
Daněk Pavel, Mgr. pavel.danek@coptkm.cz Nábělkova Učitel 406 /54 +420573308254
Dias Miloslav, Bc. miloslav.dias@coptkm.cz Lindovka Učitel OV 982 +420573504538
mob +420606762709
Doležal Martin, Mgr. & Mgr. martin.dolezal@coptkm.cz Nábělkova Učitel 412 /28 +420573308228
Doležalová Petra, Mgr. petra.dolezalova@coptkm.cz Nábělkova Učitel 424 /59 +420573308259
Doležel Jiří jiri.dolezel@coptkm.cz Nábělkova Učitel OV 112 /38 +420573308238
Dvořák Jan jan.dvorak@coptkm.cz Lindovka Učitel OV 934 +420573504578
Frýdlová Dobroslava dobroslava.frydlova@coptkm.cz Nábělkova Recepční 205 /11 +420573308211
Fuksa Bronislav, Ing. bronislav.fuksa@coptkm.cz Nábělkova Ředitel školy 308 /13 +420573308213
mob +420731555007
Gajdoš Josef, Ing. josef.gajdos@coptkm.cz Nábělkova Učitel 403 /53 +420573308253
Havlasová Bronislava bronislava.havlasova@coptkm.cz Nábělkova Mzdová účetní 225 /25 +420573308225
Horák Ivo, Mgr. ivo.horak@coptkm.cz Nábělkova Správce sítě, učitel, pověřenec pro OOÚ 306 /49 +420573308249
Ivánek Zdeněk zdenek.ivanek@coptkm.cz Nábělkova Učitel OV 201
215
/52 +420573308252
Renata Juřenová renata.jurenova@coptkm.cz Nábělkova Referent provozu 211 /17 +420573308217
Káčerová Anna, RNDr. anna.kacerova@coptkm.cz Nábělkova Učitel 310 /51 +420573308251
Kameník Josef josef.kamenik@coptkm.cz Lindovka Učitel OV 968
935
+420573504538
+420573504561
+420573504577
Kameník Zdeněk, Ing. zdenek.kamenik@coptkm.cz Nábělkova Učitel 503 /36 +420573308236
Kirilenko Roman roman.kirilenko@coptkm.cz Lindovka Učitel OV 982 +420573504544
Kochaníček Ludvík, Bc. ludvik.kochanicek@coptkm.cz Nábělkova Učitel OV 318 /57 +420573308257
Koláček Jan, Mgr., MBA jan.kolacek@coptkm.cz Nábělkova Zástupce ředitele pro TV 303 /19 +420573308219
Kolařík Vlastimil vlastimil.kolarik@coptkm.cz Nábělkova Učitel OV 124 /34 +420573308234
/44 +420573308244
Kolářová Naděžda nadezda.kolarova@coptkm.cz Nábělkova Mzdová účetní 225 /48 +420573308248
Koňařík Tomáš tomas.konarik@coptkm.cz Lindovka Učitel OV 981 +420573504538
Kopřiva Jaroslav jaroslav.kopriva@coptkm.cz Lindovka Učitel OV 926 +420573504538
+420573504561
Korda Jiří, Ing. jiri.korda@coptkm.cz Nábělkova Učitel 417 /55 +420573308255
Kozák Tomáš, Mgr. tomas.kozak@coptkm.cz Nábělkova Učitel 418 /33 +420573308233
Kozárek Luděk, Ing. ludek.kozarek@coptkm.cz Nábělkova Zástupce ředitele ŠPP, statutární zástupce 307A /27 +420573308227
mob +420739400300
Křepelková Naděžda nadezda.krepelkova@coptkm.cz Nábělkova Asistent pedagoga 323 /26 +420573308226
Kubiš Martin martin.kubis@coptkm.cz Lindovka Učitel OV 982 +420573504538
Lukáš Jan, Ing. jan.lukas@coptkm.cz Nábělkova Učitel 425 /58 +420573308258
Mašík Bronislav bronislav.masik@coptkm.cz Nábělkova Učitel OV 156
207
/34 +420573308234
/14 +420573308214
Mezuliáník Vladimír, Mgr. vladimir.mezulianik@coptkm.cz Nábělkova Učitel 302 /15 +420573308215
Michalcová Lenka lenka.michalcova@coptkm.cz Nábělkova Provoz kuchyně, stravenky 656 /35 +420573308235
/22 +420573308222
Miková Danuše danuse.mikova@coptkm.cz Nábělkova Asistent ředitele 307 /12 +420573308212
Mikulíčka Vladimír, Mgr. vladimir.mikulicka@coptkm.cz Lindovka Učitel OV 955 +420573504560
Moudrý Petr petr.moudry@coptkm.cz Lindovka Učitel OV 982 +420573504538
Mrázek Mojmír, Bc. mojmir.mrazek@coptkm.cz Nábělkova VSP, penzion, BP, PO 208 /40 +420573308240
mob +420723874550
Nedbal Tomáš, Bc. tomas.nedbal@coptkm.cz Lindovka Učitel OV 921 +420573504566
+420573504594
Němec Radek, Mgr. radek.nemec@coptkm.cz Nábělkova Učitel 418 /33 +420573308233
Nevřalová Jana, Mgr. jana.nevralova@coptkm.cz Nábělkova Učitel 310 /51 +420573308251
Novotný Pavel, Ing. pavel.novotny@coptkm.cz Nábělkova Učitel 408 /47 +420573308247
Omelková Veronika veronika.omelkova@coptkm.cz Nábělkova Pokladní 226 /21 +420573308221
Ondo Milan milan.ondo@coptkm.cz Nábělkova Učitel 406 /54 +420573308254
Otýpka Miloslav, Ing., Bc. miloslav.otypka@coptkm.cz Nábělkova Učitel 224 /50 +420573308250
/36 +420573308236
Páleníčková Yveta, Ing. yveta.palenickova@coptkm.cz Nábělkova Učitel 503 /36 +420573308236
Pavlovcová Renata, Bc. renata.pavlovcova@coptkm.cz Nábělkova Zástupce ředitele pro TEÚ 304 /30 +420573308230
mob +420724066994
Polišenský Vladimír vladimir.polisensky@coptkm.cz Lindovka Učitel OV +420573350154
Rachůnek Antonín, Ing. antonin.rachunek@coptkm.cz Nábělkova Učitel 412 /28 +420573308228
Říha Václav, Dis. vaclav.riha@coptkm.cz Lindovka Učitel OV 968 +420573504594
Roman Ján, Bc. jan.roman@coptkm.cz Nábělkova Učitel 425 /58 +420573308258
Rossmann Miloslav miloslav.rossmann@coptkm.cz Nábělkova Zástupce ředitele pro odborný výcvik 210 /31 +420573308231
mob +420737208061
Skopal Josef josef.skopal@coptkm.cz Lindovka Učitel OV 982 +420573504539
Skopal Oldřich, Mgr. oldrich.skopal@coptkm.cz Nábělkova Učitel 424 /59 +420573308259
Skřenková Kateřina, Mgr. katerina.skrenkova@coptkm.cz Nábělkova Učitel 310 /51 +420573308251
Smýkal Vlastimil vlastimil.smykal@coptkm.cz Nábělkova Školník 111 /24 +420573308224
Špička Jiří, Ing. jiri.spicka@coptkm.cz Nábělkova Učitel 403 /53 +420573308253
Staňková Pavlína pavlina.stankova@coptkm.cz Nábělkova Studijní referent, asistent pro TV 203 /42 +420573308242
Stavinoha Zdeněk, Ing. zdenek.stavinoha@coptkm.cz Nábělkova Učitel 503 /36 +420573308236
Šulc Jan jan.sulc@coptkm.cz Nábělkova Učitel OV 219 /41 +420573308241
Šulc Jaroslav, Mgr. jaroslav.sulc@coptkm.cz Nábělkova Učitel OV 216 /41 +420573308241
Šumbera Antonín antonin.sumbera@coptkm.cz Nábělkova Učitel 116 /37 +420573308237
Švec Libor, Ing. libor.svec@coptkm.cz Nábělkova Učitel 425 /58 +420573308258
Svoboda Jiří, Mgr. jiri.svoboda@coptkm.cz Nábělkova Učitel 416 /55 +420573308255
Trněná Pavlína, Bc. pavlina.trnena@coptkm.cz Nábělkova Vedoucí školní jídelny 649 /22 +420573308222
Unčovský Petr, Ing. petr.uncovsky@coptkm.cz Nábělkova Učitel 403 /53 +420573308253
Vrzalík Václav, Ing. vaclav.vrzalik@coptkm.cz Lindovka, Nábělkova Učitel, Učitel OV 932
408
+420573504562
/39 +420573308239
/47 +420573308247
Žák Alois, Ing. alois.zak@coptkm.cz Nábělkova Učitel 417 /55 +420573308255
Zdráhalová Darina, Mgr. darina.zdrahalova@coptkm.cz Nábělkova Učitel 416 /55 +420573308255