Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Prohlášení o cookies

Tyto webové stránky využívají pouze tzv. technické cookies, jež jsou nezbytné pro provoz těchto stránek. K technickému ukládání těchto cookies do koncového zařízení není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Marketingové, analytické či jiné obdobné cookies, k jejichž ukládání by bylo třeba udělit souhlas, tyto webové stránky nevyužívají.

Jaké cookies používáme?

Název Expirace Kdo má přístup k informacím Popis
nickname 1 rok pouze provozovatel automatické zapamatování uživatelského jména
webp 1 měsíc pouze provozovatel udržuje informaci o tom, zda klient podporuje formát WEBP
session_web 2 dny pouze provozovatel identifikátor sezení
_nss sezení pouze provozovatel detekce podpory SameSite cookie

Všechny výše uvedené cookies nejsou používány k jinému účelu, než je uvedeno v této tabulce.