Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

ECDL

Jsme akreditovaným testovacím střediskem mezinárodního konceptu ECDL / ICDL – European / International Certification of Digital Literacy.

Naši žáci mají od roku 2022 možnost v prostorách školy a v průběhu svého studia skládat ECDL zkoušky v termínech vyhlašovaných přímo školou.

Naše škola má akreditované následující moduly:
• M2 (Computer Essentials) – Základy práce s počítačem a správa souborů
• M3 (Word Processing) – Zpracování textu
• M4 (Spreadsheets) – Práce s tabulkami
• M5 (Using Databases – Práce s databázemi
• M6 (Presentation) – Prezentace
• M7 (Online Essentials) – Základy práce s internetem a komunikace
• M9 (Image Editing) – Digitální obrázky
• M12 (Cyber Security) – Bezpečné používání informačních technologií
• M14 (Online Collaboration) – Výměna dokumentů na internetu
• M15 (Information Literacy) – Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu
• M27 (Computer & Online Essentials) – Práce s počítačem a internetem
• M346 (Application Essentials) – Práce s webovými aplikacemi
• IM1 (Cloud Computing) – Cloudové technologie
• IM2 (Internet of Things) – Internet věcí
• IM3 (Artificial Intelligence) – Umělá inteligence
• IM4 (Big Data) – Velká data
• IM5 (Blockchain) – Technologie Blockchain

Na rok 2024 připravujeme k akreditaci:
• M10 (Web Editing) – Tvorba webových stránek

A nabídku budeme postupně rozšiřovat o další moduly.

Úspěšní absolventi ECDL / ICDL zkoušek se stávají držiteli mezinárodně uznávaných ECDL/ICDL certifikátů, které dokládají dosažení určité úrovně kvalifikace pro práci s digitálními technologiemi.

Zájemci o ECDL zkoušku kontaktujte svého učitele informatiky nebo si vyzvedněte přihlášku přímo v místnosti 315.