Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

ECDL

Jsme akreditovaným testovacím střediskem mezinárodního konceptu ECDL / ICDL – European / International Certification of Digital Literacy.

Naši žáci mají od roku 2022 možnost v prostorách školy a v průběhu svého studia skládat ECDL zkoušky v termínech vyhlašovaných přímo školou.

Naše škola má akreditované následující moduly:
• M2 (Computer Essentials) – Základy práce s počítačem a správa souborů
• M3 (Word Processing) – Zpracování textu
• M4 (Spreadsheets) – Práce s tabulkami
• M6 (Presentation) – Prezentace
• M7 (Online Essentials) – Základy práce s internetem a komunikace

Na školní rok 2022/2023 připravujeme k akreditaci:
• M12 (Cyber Security) – Bezpečné používání informačních technologií
• M15 (Information Literacy) – Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu
• M16 (Computing) – Informatické myšlení a programování
• M19 (Robotics) – Robotika

A nabídku budeme postupně rozšiřovat o další moduly.

Bližší informace i s odkazy v níže uvedeném dokumentu.

ECDL dokument
198.04 kB