Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Informace k maturitním zkouškám

Rozhodnutí ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky

V souladu s ustanovením § 77 – 82 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění a vyhlášky MŠMT č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, bude maturitní zkouška v letošním školním roce probíhat následujícím způsobem:
Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části, obě části obsahují povinné, volitelné i nepovinné zkoušky.

Základní informace dostupné k MZ naleznete zde: https://maturita.cermat.cz/…itni-zkouska

Aktuálně platná kritéria hodnocení společné části MZ s odkazem: https://maturita.cermat.cz/…ia-hodnoceni

MZ 2023 jarní termín
109.36 kB
MZ 2023 podzimní termín
69 kB
Kritéria hodnocení praktické části
249.79 kB
Kritéria hodnocení teoretické části
199.05 kB
MZ2023 - Stanovení předmětů profilové části MZ
126.74 kB
mz2024-seznam-cetby-cj
31.58 kB