Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Informace k maturitním zkouškám

Rozhodnutí ředitele školy o zrušení vzdělávací povinnosti

Rozhodnutí ředitele školy o zrušení vzdělávací povinnosti
423.24 kB

Rozhodnutí ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky

V souladu s ustanovením § 77 – 82 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění a vyhlášky MŠMT č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, bude maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 probíhat následujícím způsobem:
Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části, obě části obsahují povinné, volitelné i nepovinné zkoušky.

Základní informace dostupné k MZ naleznete zde: https://maturita.cermat.cz/…zkouska-2020

Další informace zde: https://maturita.cermat.cz/…cich-zkousek

Aktuálně platná kritéria hodnocení společné části MZ s odkazem: https://maturita.cermat.cz/…ia-hodnoceni

MZ 2021 jarní termín
111.23 kB
MZ 2020 - Kritéria hodnocení společné části MZ
698.68 kB
Kritéria hodnocení praktické části
249.79 kB
Kritéria hodnocení teoretické části
199.05 kB
MZ2021 - Stanovení předmětů profilové části MZ
127.82 kB
MZ2021 – Seznam četby CJL
29.94 kB