Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Informace k maturitním zkouškám

Rozhodnutí ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky

V souladu s ustanovením § 77 – 82 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění a vyhlášky MŠMT č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, bude maturitní zkouška ve školním roce 2021/2022 probíhat následujícím způsobem:
Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části, obě části obsahují povinné, volitelné i nepovinné zkoušky.

Základní informace dostupné k MZ naleznete zde: https://maturita.cermat.cz/…itni-zkouska

Aktuálně platná kritéria hodnocení společné části MZ s odkazem: https://maturita.cermat.cz/…ia-hodnoceni

MZ 2022 jarní termín
103.41 kB
Kritéria hodnocení praktické části
249.79 kB
Kritéria hodnocení teoretické části
199.05 kB
MZ2022 - Stanovení předmětů profilové části MZ
223.99 kB
MZ2022 – Seznam četby CJL
38.31 kB