Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Informace k maturitním zkouškám

Rozhodnutí ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky

V souladu s ustanovením § 77 – 82 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění a vyhlášky MŠMT č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, bude maturitní zkouška v letošním školním roce probíhat následujícím způsobem:
Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části, obě části obsahují povinné, volitelné i nepovinné zkoušky.

Základní informace dostupné k MZ naleznete zde: https://maturita.cermat.cz/…itni-zkouska

Aktuálně platná kritéria hodnocení společné části MZ s odkazem: https://maturita.cermat.cz/…ia-hodnoceni

MZ 2024 jarní termín
151.72 kB
MZ 2024 podzimní termín
60.97 kB
Žádost nahrazení maturitní zkoušky
211.21 kB
Žádost maturita vs ECDL v5
17.68 kB
Kritéria hodnocení praktické části
360.39 kB
Kritéria hodnocení teoretické části
199.05 kB
MZ 2024 stanovení profilových zkoušek
187.55 kB
mz2024-seznam-cetby-cj
31.38 kB