Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Práce našich žáků

A je to tady. Dlouho očekávaná sekce je konečně na světě a máte se na co těšit. Jelikož máme na naší škole spoustu šikovných žáků, kteří nejen svými vědomostmi, ale i praktickými dovednostmi mají co nabídnout, rozhodl jsem se, že budu postupně přidávat výrobky našich elektrotechniků. Bude se jednat zejména o jejich domácí projekty, ale i ročníkové práce. Uvidíte, že studium na naší škole je nejen zajímavé, ale i tvůrčí. A o to přece jde.

Jednoduchý a nízko výkonný záporný zdroj na –12V / 45 mA.

Designer a konstruktér: Jaroslav Malenovský

Vlastně se jedná o jednoduché zapojení s 555, tranzistory, filtrem a s regulátorem napětí na –12V tzv. 7912. Celý princip obvodu spočívá v tom ,že NE555 je nastavená na astabilní mód, rychlost je spínaní je pevně ustanovená na signál 2 kHz. Tento signál je poté veden skrz předřadné odpory na báze tranzistoru které mají za úkol spínat „zátěž“ tzv. naši negativní „charge“ pumpu, která dokáže vygenerovat záporné napětí. Princip pumpy je založen na DC-DC voltage invertoru, avšak toto téma je diskutabilní ale především jsem si jist ,že jde o boost-converter způsob. Na každý půl cyklus se tranzistory uzavřou tak ,že jenom jeden směr je průchozí a to samé platí naopak akorát je rozdíl v tom ,že průchozí směr je opačný. Tímto způsobem po oddělení výstupu elektrolytickým kondenzátorem a po zapojení správného směru schottky diod pro propouštění negativního napětí a po vyfiltrování další dekádou kondenzátorů jsme schopní dosáhnout záporné napětí takřka rovno 1:1 vůči napájecímu. Ouha má to ale jeden háček… při zatížení napětí klesne na –9V a dále… záleží na zátěži, odběr je takřka nic asi kolem 2–3 mA. Abychom tento proud zvedli potřebujeme dát pararelně cívku na výstup obou tranzistorů a to jest před dělícím kondenzátorem, tuto cívku uzemníme. Na každý 1/2 cyklus nám cívka bude generovat záporné napětí, toto napětí se „přemostí“ na druhou stranu našeho obvodu kde se zároveň přefiltruje a může býti použito pro větší výkonné účely. Jedná se o první verzi tohoto obvodu, dokázal jsem nabrat nějaké zkušenosti ale problém nastává tehdy kdy se má zdroj uvézt do profesionálního oběhu, můžeme diskutovat ,že tento zdroj bohatě postačí na zesilovače, alespoň si myslím ,že 50 mA bude dostačující pro účely s OPAmpama.

Technické parametry:

F1 = 150–200 mA max!
C_in = 470–680 uF / 16V
C_out = 820–1000 uF / 16V
C_common_Tcollector = 220 uF / 25V

–12V / 12V
-50mA
0.6 – 1 W

ME3_MALENOVSKY_NEGATIVE_POWERRAIL
58.95 MB