Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Elektrikář

26 – 51 – H/01 – ELEKTRIKÁŘ

Základní údaje:

Délka přípravy: 3 roky Obor určený pro: hochy a dívky Podmínky přijetí: splněná povinná školní docházka a zdravotní způsobilost doložená lékařem Ukončení přípravy: závěrečnou zkouškou Dosažené vzdělání: střední odborné Uplatnění: výkon dělnických povolání elektrotechnického charakteru Možnosti studia: 2 leté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou

Popis oboru:

Výuka je v prvních dvou letech zaměřena na všeobecné činnosti veškerých elektrotechnických povolání a ve třetím ročníku se zaměřuje podle požadavků regionu.

Absolvent ovládá fyzikální základy elektrotechniky a elektroniky, umí základní zákony aplikovat v praxi. Dokáže se orientovat v celé široké oblasti elektroniky a tyto základní vědomosti a dovednosti si pak rozšiřuje v souladu s potřebami regionu. Umí se orientovat v základní technické dokumentaci, sám ji zhotovit a také použít. Zná základní technické materiály, jejich vlastnosti a použití, vlastnosti základních elektrotechnických součástek. Umí s nimi pracovat a nahrazovat je jejich ekvivalenty.

Odborná výuka, teoretická i praktická, je zaměřena na sestavování základních i složitějších elektronických obvodů s tranzistory a integrovanými obvody. Po celou dobu je kladen důraz především na elektroniku – usměrňovače, zesilovače, oscilátory, rozhlasové a televizní přijímače, logické a číslicové obvody, optoelektroniku a základy výkonové elektroniky.

Školní vzdělávací program
1.29 MB