Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Uznávání kvalifikací

V souladu se zákonem 179/2006 Sb. je SŠ – COPT Kroměříž autorizovanou osobou pro uznávání profesních kvalifikací. Uchazeč má tak možnost získat výuční list bez absolvování školní docházky, pouze na základě vlastních znalostí a dovedností.

O konkrétní výuční list se můžete ucházet po splnění vybraných profesních kvalifikací podle níže uvedených skupin:

Elektrikář (26–51-H/01)

 • Montér elektrických instalací (26–017-H)
 • Montér elektrických sítí (26–018-H)
 • Montér elektrických rozvaděčů (26–019-H)
 • Montér slaboproudých zařízení (26–020-H)
 • Montér hromosvodů (26–021-H)

Instalatér (36–52-H/01)

 • Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36–003-H)
 • Topenář (36–004-H)
 • Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36–005-H)

Obráběč kovů (23–56-H/01)

 • Soustružení kovových materiálů (23–022-H)
 • Frézování kovových materiálů (23–023-H)
 • Broušení kovových materiálů (23–024-H)
 • Vrtání kovových materiálů (23–025-H)
 • Obsluha CNC obráběcích strojů (23–026-H)

Strojní mechanik (23–51-H/01)

 • Opravář strojů a zařízení (23–001-H)
 • Montér ocelových konstrukcí (23–002-H) **)
 • Zámečník (23–003-H) **)

*) uchazeč musí mít platný svářečský průkaz (základní zkouška svařování kovů, odborná způsobilost podle ČSN 05 07 05) a platný řidičský průkaz pro skupiny B, C a T

**) uchazeč musí mít platný svářečský průkaz (základní zkouška svařování kovů, odborná způsobilost podle ČSN 05 07 05)

Ceny budou sděleny na vyžádání.

Zkoušky profesních kvalifikací lze také absolvovat jednotlivě, pokud má uchazeč zájem pouze o konkrétní oblast vzdělání. Rozsah znalostí a dovedností každé kvalifikace je uveden v jejím hodnotícím standardu v Národní soustavě kvalifikací.

Podrobné informace podá: