Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Autoelektrikář

26 – 57 – H/01 – AUTOELEKTRIKÁŘ

Základní údaje:

Délka přípravy: 3 roky Obor určený pro: hochy a dívky Podmínky přijetí: splněná povinná školní docházka a zdravotní způsobilost doložená lékařem Ukončení přípravy: závěrečnou zkouškou Dosažené vzdělání: střední odborné Uplatnění: výkon příslušných dělnických povolání Možnosti studia: 2 leté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou

Popis oboru:

Výuka je zaměřena na teoretickou i praktickou přípravu pro údržbu, seřizování a opravy elektrického a elektronického příslušenství silničních motorových vozidel. Ve 3 ročníku je možnost získat řidičské oprávnění na osobní a nákladní automobil sdruženým výcvikem. V průběhu studia mají žáci moznost v předmětu ICT absolvovat vybrané mezinárodně platné ECDL zkoušky dle jednotlivých modulů v naší akreditované zkušebně. Po ukončení studia může získat odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrických zařízeních dle Nařízení vlády č. 194/2022Sb.

Absolvent si umí poradit hlavně s elektrickou částí moderního automobilu, který obsahuje neustále více prvků závislých na elektřině. Klasické elektrické svazky kabelů ustupují moderním prvkům metalickým i optickým. Datové sítě několika úrovní se propojují speciálními řadiči obdobně jako u PC, měření a diagnostika používaných signálů není možná bez vybavení dokonalou technikou a znalostí konstrukce vozidla. Soubor školních teoretických předmětů a odborná praxe tří let výuky naučí základy právě takových činností, které jsou nezbytné pro servis, diagnostiku závad a opravy nejmodernějších vozidel.

Naučí se základy umění diagnostiky – komplexně využívat technickou dokumentaci výrobce k určení možné oblasti poruchy, vyvolání a přečtení paměti závad, stanovit efektivní způsob jejich odstraňování a k tomu podle vlastní volby použít vhodné montážní prostředky a měřicí techniku.

Školní vzdělávací program
945.57 kB