Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Autotronik

39 – 41 – L/01 – AUTOTRONIK

Základní údaje:

Délka přípravy: 4 roky Obor určený pro: hochy a dívky Podmínky přijetí: zdravotní způsobilost doložená lékařem a úspěšné vykonání přijímacích zkoušek Dokončení přípravy: maturitní zkouškou Dosažené vzdělání: úplné střední odborné Uplatnění: výkon náročných dělnických povolání a nižších TH funkcí Možnosti studia: na vyšších odborných a vysokých školách

Popis oboru:

Studijní obor je určen pro přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků pro údržbu, diagnostiku a opravy motorových vozidel, kteří budou schopni uplatnit své odborné vzdělání především v autoopravárenské praxi, ve výrobě aut a v živnostenském podnikání.

Absolvent umí správně a samostatně číst technickou dokumentaci, seznamuje se s druhy, vlastnostmi a použitím technických materiálů, má znalosti o strojních součástech, mechanizmech a o skupinách strojů a zařízení. Ovládá konstrukci motorových vozidel, konstrukci elektropříslu­šenství. V odborném výcviku získají žáci potřebné dovednosti při údržbě a opravách motorových vozidel. V průběhu studia získá řidičské oprávnění skupin B a C.

Autotronik je středoškolsky vzdělaný odborník se vzděláním všeobecným i odborným. Po absolvování nástupní praxe a přiměřené době zapracování je připraven k výkonu náročných dělnických činností v oblasti údržby, diagnostiky a oprav motorových vozidel. Po zvýšení kvalifikace praxí může zastávat funkci technicko-hospodářských pracovníků, přijímacího technika, vedoucího autoservisu apod., dále se může uplatnit v samostatném podnikání v oblasti autoopravárenství.

Absolvent má také možnost vykonat ve třetím ročníku závěrečnou zkoušku oboru Mechanik opravář motorových vozidel, čímž získá v tomto oboru výuční list.

Školní vzdělávací program
3.03 MB