Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Autotronik

39 – 41 – L/01 – AUTOTRONIK

Základní údaje:

Délka přípravy: 4 roky Obor určený pro: hochy a dívky Podmínky přijetí: zdravotní způsobilost doložená lékařem a úspěšné vykonání přijímacích zkoušek Dokončení přípravy: maturitní zkouškou Dosažené vzdělání: úplné střední odborné Uplatnění: výkon náročných dělnických povolání a nižších TH funkcí Možnosti studia: na vyšších odborných a vysokých školách

Popis oboru:

Studijní obor je určen pro přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků pro údržbu, diagnostiku a opravy motorových vozidel, kteří budou schopni uplatnit své odborné vzdělání především v autoopravárenské praxi, ve výrobě aut a jejich komponentů i v živnostenském podnikání.

Absolvent ovládá základy umění diagnostiky – komplexně využívat technickou dokumentaci výrobce k určení možné oblasti poruchy, vyvolání a přečtení paměti závad, stanovit efektivní způsob jejich odstraňování a k tomu podle vlastní volby určuje použití vhodných montážních prostředků a měřicí techniky.

Ovládá konstrukci motorových vozidel, konstrukci elektropříslu­šenství. V odborném výcviku a souvislé praxi získává potřebné dovednosti při údržbě a opravách motorových vozidel. V rámci projektu L+H ve 3. ročníku může získat výuční list mechanika opraváře motorových vozidel. Ve 3 ročníku je možnost získat řidičské oprávnění na osobní a nákladní automobil sdruženým výcvikem. V průběhu studia mají žáci moznost v předmětu ICT absolvovat vybrané mezinárodně platné ECDL zkoušky dle jednotlivých modulů v naší akreditované zkušebně. Po ukončení studia může získat odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrických zařízeních dle Nařízení vlády č. 194/2022Sb.

Autotronik je středoškolsky vzdělaný odborník se vzděláním všeobecným i odborným. Po absolvování nástupní praxe a přiměřené době zapracování je připraven k výkonu náročných činností v oblasti údržby, diagnostiky a oprav motorových vozidel. Po zvýšení kvalifikace praxí může zastávat nižší manažerské funkce např. přijímacího technika, vedoucího autoservisu, technika na STK apod., dále se může uplatnit v samostatném podnikání v oblasti autoopravárenství.

Školní vzdělávací program
1.22 MB