Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Opravář zemědělských strojů

41 – 55 – H/01 – OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

Základní údaje:

Délka přípravy: 3 roky Obor určený pro: hochy Podmínky přijetí: splněná povinná školní docházka a zdravotní způsobilost doložená lékařem Dokončení přípravy: závěrečnou zkouškou Dosažené vzdělání: střední odborné Uplatnění: v zemědělství, autoservisech, jako řidič-opravář, svářeč Možnosti studia: 2 leté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou

Popis oboru:

Tříletý obor pro chlapce. Základní podmínkou je dobrý zdravotní stav. Příprava je ukončena závěrečnou zkouškou, po které úspěšní absolventi obdrží výuční list. Součástí výuky je příprava na získání řidičského oprávnění a svařování v základním rozsahu.

Obor připravuje žáky pro provádění oprav strojů a zařízení, jejich funkčních celků, provádění demontáže, kontroly a oprav strojních součástí, provádění funkční kontroly po opravách, vlastní montáže a elektrotechnické práce přímo související s opravou příslušného zařízení. Zejména se jedná o traktory, automobily, samojízdné stroje a zařízení používané při pěstování rostlin a chovu hospodářských zvířat..

V teoretickém vyučování žáci vedle všeobecně vzdělávacích předmětů získávají potřebné vědomosti v odborných předmětech, mezi které se řadí ekonomika a organizace, technické kreslení, strojírenská technologie, strojnictví, zemědělské stroje a zařízení, technologie oprav, diagnostika motorových vozidel, řízení motorových vozidel a další. Pracoviště odborného výcviku jsou rozdělena a vybavena podle hlavních tématických okruhů na ruční obrábění kovů, strojní obrábění, svařování, kování. Žáci získávají odborné dovednosti při práci ve stanici měření emisí a stanici technické kontroly. Tato pracoviště jsou ve specializovaných dílnách školy. Žáci vykonávají odborný výcvik i formou produktivní práce na pracovištích firem.

Uplatnění absolventů je vzhledem k získaným oprávněním velmi široké. Kromě opravářských dílen zemědělských podniků nacházejí uplatnění jako mechanici v autoservisech, u firem zabývajících se prodejem a servisem zemědělské techniky nebo jako řidič-opravář. Díky svářečskému průkazu naleznou uplatnění i jako svářeči.

Školní vzdělávací program
2.25 MB