Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Opravář zemědělských strojů

41 – 55 – H/01 – OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

Základní údaje:

Délka přípravy: 3 roky Obor určený pro: hochy Podmínky přijetí: splněná povinná školní docházka a zdravotní způsobilost doložená lékařem Dokončení přípravy: závěrečnou zkouškou Dosažené vzdělání: střední odborné Uplatnění: v zemědělství, autoservisech, jako řidič-opravář, svářeč Možnosti studia: 2 leté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou

Popis oboru:

Obor připravuje žáky pro provádění oprav strojů a zařízení, jejich funkčních celků, provádění demontáže, kontroly a oprav strojních součástí, provádění funkční kontroly po opravách, vlastní montáže a elektrotechnické práce přímo související s opravou příslušného zařízení. Zejména se jedná o traktory, automobily, samojízdné stroje a zařízení používané při pěstování rostlin a chovu hospodářských zvířat.

V teoretickém vyučování žáci vedle všeobecně vzdělávacích předmětů získávají potřebné vědomosti v odborných předmětech strojních, automobilních a speciálních. V průběhu studia mají žáci moznost v předmětu ICT absolvovat vybrané mezinárodně platné ECDL zkoušky dle jednotlivých modulů v naší akreditované zkušebně.

Pracoviště odborného výcviku jsou rozdělena a vybavena podle hlavních tematických okruhů na ruční obrábění kovů, strojní obrábění, svařování, kování. Žáci vykonávají odborný výcvik i formou produktivní práce na pracovištích v ZD ROVINA a.s. Hulín a v CSAO Kroměříž, v Lukromu Kroměříž a.s. a v Kromeximu a.s. Kroměříž.

Příprava je ukončena závěrečnou zkouškou, po které úspěšní absolventi obdrží výuční list. Ve 3. ročníku je možnost získat řidičské oprávnění na osobní a nákladní automobil sdruženým výcvikem. Ve 2. ročníku získávají svářečský průkaz pro svařování v ochranné atmosféře. Ve 3. ročníku mají možnost rozšíření o svařování plamenem.

Uplatnění absolventů je vzhledem k získaným oprávněním velmi široké. Kromě opravářských dílen zemědělských podniků nacházejí uplatnění jako mechanici v autoservisech, u firem zabývajících se prodejem a servisem zemědělské techniky nebo jako řidič-opravář.

Školní vzdělávací program
1017.04 kB