Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Karosář

23 – 55 – H/02 – KAROSÁŘ

Žáci tohoto oboru mají nárok na prospěchové a mimořádné stipendium.

Základní údaje:

Délka přípravy: 3 roky Obor určený pro: hochy Podmínky přijetí: splněná povinná školní docházka a zdravotní způsobilost doložená lékařem Dokončení přípravy: závěrečnou zkouškou Dosažené vzdělání: střední odborné Uplatnění: výkon dělnických povolání v klempířství Možnosti dalšího studia: 2 leté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou

Popis oboru:

Výuka je zaměřena na ruční a strojní dělení a tváření ocelových a neželezných plechů, profilových polotovarů menších průřezů, na zhotovování výrobků z těchto polotovarů a jejich spojování a sestavování. Ve vyšších ročnících pak na výrobu, sestavování a opravy strojírenských výrobků z plechů, zejména karoserií a skříní silničních motorových vozidel.

Po úspěšném ukončení učebního oboru umí absolvent číst technické výkresy a jiné výrobní podklady a podle nich určit tvar a rozměry výrobků. Je schopen pořídit jednoduché dílenské náčrty a výpočtem stanovit spotřebu materiálu.

Dovede zvolit potřebné nářadí a nástroje, seřídit základní klempířské stroje, rozměřit a narýsovat rozvinutý tvar součástí, vykonávat základní operace při ručním dělení, obrábění, tváření a spojování plechů, používat mechanizované nástroje, vrtat, vystružovat a zahlubovat otvory, pájet a provádět základní nátěry. Dokáže sám stanovit rozsah potřebné opravy karoserie a určit její postup a způsob. Dovede samostatně demontovat a montovat plechové díly karoserií a realizovat střední opravu karoserie. V průběhu studia mají žáci moznost v předmětu ICT absolvovat vybrané mezinárodně platné ECDL zkoušky dle jednotlivých modulů v naší akreditované zkušebně. Ve 3. ročníku je možnost získat řidičské oprávnění na osobní a nákladní automobil sdruženým výcvikem. Ve 2. ročníku získávají svářečský průkaz pro svařování v ochranné atmosféře. Ve 3. ročníku mají možnost rozšíření o svařování plamen.

Školní vzdělávací program
893.07 kB