Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Karosář

23 – 55 – H/02 – KAROSÁŘ

Žáci tohoto oboru mají nárok na prospěchové a mimořádné stipendium.

Základní údaje:

Délka přípravy: 3 roky Obor určený pro: hochy Podmínky přijetí: splněná povinná školní docházka a zdravotní způsobilost doložená lékařem Dokončení přípravy: závěrečnou zkouškou Dosažené vzdělání: střední odborné Uplatnění: výkon dělnických povolání v klempířství Možnosti dalšího studia: 2 leté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou

Popis oboru:

Výuka je zaměřena na ruční a strojní dělení a tváření ocelových a neželezných plechů, profilových polotovarů menších průřezů, na zhotovování výrobků z těchto polotovarů a jejich spojování a sestavování. V zaměření pro strojírenskou výrobu na výrobu, sestavování a opravy strojírenských výrobků z plechů, zejména karoserií a skříní silničních motorových vozidel.

Po úspěšném ukončení učebního oboru umí absolvent číst technické výkresy a jiné výrobní podklady a podle nich určit tvar a rozměry výrobků. Je schopen pořídit jednoduché dílenské náčrty a výpočtem stanovit spotřebu materiálu.

Dovede zvolit potřebné nářadí a nástroje, seřídit základní klempířské stroje, rozměřit a narýsovat rozvinutý tvar součástí, vykonávat základní operace při ručním dělení, tváření a spojování plechů, používat mechanizované nástroje, vrtat, vystružovat a zahlubovat otvory, pájet a provádět základní nátěry. Dokáže sám stanovit rozsah potřebné opravy karoserie a určit její postup a způsob. Dovede samostatně demontovat a montovat plechové díly karoserií a realizovat střední opravu karoserie. Součástí výuky je příprava na získání řidičského oprávnění.

Specifické učivo obsahuje svařování v základním rozsahu.

Školní vzdělávací program
2.27 MB