Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Informace k závěrečným zkouškám

Terminář k závěrečným zkouškám

Organizace bude upřesňována třídním učitelem přes informační systém EDP, podle počtu žáků, kteří úspěšně ukončili 3. ročník studia.

Harmonogram 2024
297.54 kB