Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Informace k závěrečným zkouškám

Terminář k závěrečným zkouškám

2. termín ZZ září 2022

12. 9. Písemná část ZZ – max 240 min. + 30 min. zadání tj. 7.00 – 11.30 uč.402

13.-16. 9. Praktická část ZZ- max 7 hod./den tj. 7.00 – 14.00

19. 9. Ústní část ZZ v 8:00 hod. obory MO, OZS, EL, ME, uč.401, 402, 426 20. 9. Ústní část ZZ v 8:00 hod. obory OK, MS, IN, uč.401, 402, 426