Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Strojní mechanik

23 – 51 – H/01 – STROJNÍ MECHANIK

Žáci tohoto oboru mají nárok na prospěchové a mimořádné stipendium.

Základní údaje:

Délka přípravy: 3 roky Obor určený pro: hochy a dívky Podmínky přijetí: splněná povinná školní docházka a zdravotní způsobilost doložená lékařem Ukončení přípravy: závěrečnou zkouškou Dosažené vzdělání: střední odborné Uplatnění: výkon strojírenských povolání Možnosti dalšího studia: 2 leté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou

Popis oboru:

Výuka je zaměřena na dokonalé zvládnutí jak ručního, tak strojního zhotovování součástí strojů, zařízení a konstrukcí. Součástí výuky je montáž, údržba a opravy strojů, strojních celků a zařízení. Vykonávané činnosti jsou zaměřeny na strojírenské výrobky a zařízení, využívaná v nejrůznějších oblastech průmyslu, stavebnictví, zemědělství, dopravě, zařízení domácností apod.

Zvláštní důraz je kladen na seřizování a obsluhu mechanizovaného nářadí a zařízení, včetně základních prací na konvenčních obráběcích strojích. Žáci jsou seznámeni se způsoby spojování materiálů lepením, pájením a svařováním v základním rozsahu.

Školní vzdělávací program
926.47 kB