Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Veřejnost
4.7.2017
Řídicí systém plynové kotelny a strojovny UT 

Řídicí systém plynové kotelny spočívá v instalaci nového řídicího systému (ŘS), který převezme jak funkci regulační, tak zabezpečovací. K ŘS bude připojen dotykový ovládací panel pro snadné a intuitivní ovládání a do ŘS, který bude obsahovat webserver, bude nahraná vizualizační aplikace, která bude přístupná z internetu. Obsluha kotelny bude mít možnost sledovat chod kotelny z PC nebo telefonu a bude moci optimalizovat nastavení tak, aby bylo dosaženo maximální úspory nákladů na topení, při zachování požadovaného teplotního komfortu. Podmínky pro uchazeče si můžete stáhnout zde.