Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Mezinárodní zkoušky ICDL Insights

Minulý týden se naše škola stala jednou z prvních tří na Moravě a první školou ve Zlínském kraji, která získala akreditaci pro mezinárodně uznávané zkoušky nového programu ICDL Insights.

Nově tedy nabízíme ECDL/ICDL moduly:
• IM1 – Cloud Computing (Cloudové technologie)
• IM2 – Internet of Things (Internet věcí)
• IM3 – Artificial Intelligence (Umělá inteligence)
• IM4 – Big Data (Velká data)
• IM5 – Blockchain (Technologie Blockchain)

Jednotlivé moduly představují klíčové oblasti moderního digitálního světa. Zahrnutí těchto modulů do nabídky naší školy je reakcí na rostoucí potřeby trhu práce a současně poskytuje žákům (i případným zájemcům z řad široké veřejnosti) přístup k relevantním digitálním dovednostem.

Výše uvedené ECDL moduly jsou zatím dostupné pouze v angličtině, což určitě není na závadu. Žáci si při přípravě na zkoušku a v průběhu zkoušky samotné alespoň ověří své znalosti odborné angličtiny. To je skvělý přínos pro jejich celkový rozvoj.

Každý měsíc vyhlašujeme minimálně jeden termín ECDL zkoušky. O nejbližších termínech se informujte u vyučujících ICT v místnosti 315.

Přehled všech nabízených modulů najdete na ECDL

Kochaníčková Monika, Ing.