Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Přijímací řízení do 1. ročníků

Přijati uchazeči obdrží elektronicky další dokumenty k vyplnění.

Další informace o nové podobě přijímacího řízení 2024 najdete zde: https://www.prihlaskynastredni.cz/

Kritéria pro přijímaní do 1.ročníku – Přijímací řád 2024.

PŘIJÍMACÍ ŘÁD 2024
327.22 kB

Tiskopisy (přihláška + přílohy)

Přihláška
1.71 MB
Vysvědčení_ZŠ,SŠ
29.23 kB
Zadost_LEX
24.73 kB