Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Přijímací řízení do 1. ročníků

Přijímací řád 2021
1.77 MB

Bližší informace k přijímacímu řízení podá:

Tiskopisy přihlášek ke vzdělávání

Přihláška SŠ
287.63 kB
Přihláška SŠ - nástavbové studium
240.68 kB