Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Přijímací řízení do 1. ročníků

vyhlášení 2.kola
136.44 kB

Vyhlášení 2.kola – zveřejněno 23.6.2020

Nové informace k přijímacímu řízení 2019/2020
113.24 kB
Celé znění vyhlášky 232/2020 ze dne 6.5.2020
235.03 kB
Čestné prohlášení
248.23 kB
Kritéria přijímacího řízení 2020
131.72 kB

Bližší informace k přijímacímu řízení podá:

Tiskopisy přihlášek ke vzdělávání

Přihláška SŠ
27.88 kB
Přihláška SŠ - nástavbové studium
27.67 kB