Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Přijímací řízení do 1. ročníků

Zápisové lístky prosím přineste přímo na sekretariát ředitele – 1.poschodí, dveře č. 307.

Další informace k přijímacímu řízení podá:

Výsledky přijímacího řízení 2019 - 2. kolo
81.33 kB
Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do 1.ročníků pro školní rok 2019/2020
138.53 kB
Výsledky přijímacího řízení 2019 - studijní obory - 1. kolo
118.42 kB
Výsledky přijímacího řízení 2019 - učební obory - 1. kolo
420.97 kB
Přijímací řád 2019
244.53 kB

Tiskopisy přihlášek ke vzdělávání

Přihláška SŠ
27.88 kB
Přihláška SŠ - nástavbové studium
27.67 kB
Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání
12.71 kB