Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Přijímací řízení do 1. ročníků

Přijímání žáků z Ukrajiny:

Ověření znalosti českého jazyka
112.72 kB

Bližší informace k přijímacímu řízení podá:

Tiskopisy přihlášek ke vzdělávání

Přihláška SŠ
287.63 kB
Přihláška SŠ - nástavbové studium
240.68 kB