Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Přijímací řízení do 1. ročníků

Přihlášky do 1.ročníku přineste přímo na sekretariát ředitele – 1.poschodí, dveře č. 307.

Bližší informace k přijímacímu řízení podá:

Kritéria přijímacího řízení 2020
241.58 kB

Tiskopisy přihlášek ke vzdělávání

Přihláška SŠ
27.88 kB
Přihláška SŠ - nástavbové studium
27.67 kB
Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání
12.71 kB