Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Přijímací řízení do 1. ročníků

Výsledky testů „Přijímačky nanečisto“ ze dne 15.3.2023.

Výsledková listina Nanečisto 2023
94.95 kB

Kritéria pro přijímání žáků do prvního ročníku na školní rok 2023/2024.

Kritéria - přijímací řád
247.09 kB

Přijímání žáků z Ukrajiny:

Ověření znalosti českého jazyka
112.72 kB

Bližší informace k přijímacímu řízení podá:

Tiskopisy přihlášek ke vzdělávání

Přihláška SŠ
287.63 kB
Přihláška SŠ - nástavbové studium
240.68 kB