Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení do 1.ročníků

Zveřejnění výsledků 2.kola

Zveřejněno 10.7.2020, zápisové lístky odevzdat do 5 dnů (tj. do 17.7.2020).

2. kolo
275.45 kB