Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení do 1.ročníků

Výsledky studijní obory - druhé kolo
92.76 kB
Výsledky učební obory - druhé kolo
89.34 kB

Výsledky do učebních i studijních oborů zveřejněny dne : 25. 6. 2021
Zápisové lístky odevzdat do 10 dnů.