Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Veřejnost
30.6.2017
Věcné dary pro studenty 

Třídní učitel Mgr. Věroslav Vala měl ze svých žáků třídy EIn2 na konci školního roku velkou radost. Dva žáci, Mrázek David a Večeřa David, dostali pochvalu ředitele školy za vynikající studijní výsledky. Pochvalu třídního učitele za dobré studijní výsledky dostali také žáci Podola Lukáš, Šimek Jakub a Hora Daniel. Nejlepší žáci byli odměněni také věcnými dary. Cíle uplynulého školního roku byly splněny, hurááá na prázdniny.

 

Fotografie zde.