Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Elektrotechnika
26 – 41 – M/01 - ELEKTROTECHNIKA

Základní údaje:

Délka přípravy: 4 roky
Obor určený pro: hochy a dívky
Podmínky přijetí: zdravotní způsobilost doložená lékařem a úspěšné vykonání přijímací zkoušky
Ukončení přípravy: maturitní zkouškou
Dosažené vzdělání: úplné střední odborné
Uplatnění: výkon náročných dělnických povolání a nižších TH funkcí
Možnosti studia: na vyšších odborných a vysokých školách

Popis oboru:

Absolvent studijního oboru je středoškolsky vzdělaný člověk se vzděláním jak všeobecným, tak i odborným. Žáci získávají vědomosti ve slaboproudé elektrotechnice, částečně i v silnoproudé, a v elektronice v oblasti návrhů a konstrukce elektronických obvodů a zařízení pro sdělovací a spotřební elektroniku, na aplikaci počítačů, na telekomunikační, radiokomunikační a zabezpečovací techniku.

Vybavením laboratoří elektrotechnických měření, výpočetní techniky a automatizace jsou v SŠ - COPT vytvořeny optimální podmínky pro přípravu studentů na zvládnutí obsahu učiva daného oboru v plném rozsahu.

Absolventi tohoto studijního oboru nacházejí uplatnění jako konstruktéři, projektanti a technologové v různých státních a zejména soukromých institucích.

Čtyřletý studijní obor Slaboproudá elektrotechnika vytváří ideální předstupeň pro studium na vyšších odborných a vysokých školách elektrotechnického zaměření. Kromě přípravy na studium na vysoké škole je uplatnění absolventů směrováno jak do komerční, tak do provozní sféry nerůznějších zaměření elektrotechnických a elektronických oborů.

Fotogalerie oboru zde.

Počet návštěv:  132319   |   mapa webu                   SŠ - COPT Kroměříž - Aplikace a design:  ALMEO s.r.o., běží na redakčním systému WebIdeal