Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Školská rada

Školská rada při SŠ-COPT Kroměříž byla založena 1. 1. 2006. Tento orgán má tříleté funkční volební období a skládá se celkem ze šesti členů (dva zástupci z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků, dva zástupci z řad pedagogů a dva zástupce veřejnosti jmenuje zřizovatel).

Složení školské rady pro funkční období 2021–2023

Předsedkyně:

  • RNDr. Anna Kačerová

Členové:

  • Miloslav Rossmann
  • Ing. Radek Doležel
  • Ing. arch. Jakub Zach
  • Mgr. Miroslav Valenta
  • Zdeňka Ivanová