Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Ochrana osobních údajů

Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, Nábělkova 539/3, Kroměříž, 767 01, IČO 00568945 je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je výchova a vzdělávání žáků ve středoškolské vzdělávací soustavě.

V rámci zajišťování svých činností provádí příspěvková organizace, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

  1. přijímací řízení do prvního ročníku,
  2. zajištění středního vzdělávání,
  3. zajištění odborného výcviku, učební, odborné nebo umělecké praxe,
  4. zapojení do vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+,
  5. jazykové vzdělávání ukončené státní jazykovou zkouškou.
Informace k ochraně osobních údajů (GDPR)
447.19 kB

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Horák Ivo, PaedDr.