Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Kroužky a další volnočasové aktivity byly zahájeny!

Od minulého týdne už běží všechny kroužky dle rozpisu – viz:
https://coptkm.cz/…-pro-zaky-zs
Děkujeme všem za velký zájem a doufáme, že Vás to bude bavit!

Volnočasové aktivity jsou podporovány v rámci Implementace krajského akčního plánu – iKAP II.
Více zde: https://coptkm.cz/ikapzl1820