Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Začátky volnočasových aktivit pro žáky ZŠ

Volnočasové aktivity pro žáky základních škol začínají v těchto termínech:

Kroužek robotiky, modelářství a automatizovaného řízení 14. 9. 2022 ve 14 hodin

Kroužek elektroniky 20. 9. 2022 v 15 hodin

Kroužek fotografování a úprav digitální fotografie 23. 9. 2022 ve 14 hodin

Kroužek automechanik Junior / na Lindovce/ 22.9.2022 v 15 h­odin

Kroužek programování a mikroprocesorové techniky 21.9.2022 v 15 h­odin