Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (2018-2020)

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Od 1. 4. 2018 je naše škola zapojena v projektu s názvem „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje“, s reg. č. „CZ.02.3.68/0­.0/0.0/16_034/00­08497“. Projekt končí 31. 8. 2020.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce.

Podrobnější informace o obsahu: https://www.kr-zlinsky.cz/…cl-4340.html