Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Závěrečné zkoušky autooborů v roce 2022

Po tříletém studiu nastal čas vykonat závěrečné zkoušky v oborech **Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář zemědělských strojů, Autoelektrikář a Karosář. **

Všichni žáci museli své znalosti a praktické dovednosti prokázat ve třech fázích přezkoušení. Na počátku žáky čekala písemná a testová část zkoušky. Ve druhé fázi vykonali žáci praktickou část dle zaměření oboru na specializovaných pracovištích. Na závěr se podrobili ústnímu přezkoušení před zkušební komisí.

Zahájení ústní části provedl ředitel školy.

MECHANICI OPRAVÁŘI MOTOROVÝCH VOZIDEL a KAROSÁŘ

Závěrečnou zkoušku s vyznamenáním ukončili Jan DOBEŠ, David JURÁŇ a Radek SIGMUND.

OPRAVÁŘI ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

S vyznamenáním prospěl Dominik GASIDLO.

AUTOELEKTRIKÁŘI

Všichni prospěli.

V souladu s učebním plánem vykonali zkoušku z oboru Mechanik opravář motorových vozidel žáci třetího ročníku maturitního oboru Autotronik.

S vyznamenáním prospěli Vojtěch KAŇA a Milan ŠÍMA.

Blahopřejeme k úspěšnému zakončení studia.