Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Kontaktní údaje

Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž
Nábělkova 539/3, 767 01 Kroměříž

+420573308211 recepce ‒ spojovatelka pavlina.stankova@coptkm.cz studijní referent 15233691/0100 bankovní spojení

+420573308212 sekretariát školy podatelna@coptkm.cz adresa elektronického podání vyhmjux ID datové schránky

Ing. Bronislav Fuksa

ředitel školy
statutární orgán

+420573308213 telefonní kontakt +420731555007 mobilní telefon bronislav.fuksa@coptkm.cz adresa elektronické pošty

Úřední doba: pondělí až pátek 6:30 – 15:00 hodin

Jmenný telefonní seznam pracovníků školy

Jméno E-mail Budova Funkce Místnost Telefonní číslo
Adámková Simona simona.adamkova@coptkm.cz Nábělkova Mzdová účetní 225 /25 +420573308225
Bačůvková Pavla, Mgr. pavla.bacuvkova@coptkm.cz Nábělkova Učitel 424 /59 +420573308259
Bartošeková Irena irena.bartosekova@coptkm.cz Nábělkova Hlavní účetní 305 /32 +420573308232
Bečica Jaroslav, Bc. jaroslav.becica@coptkm.cz Lindovka Učitel OV 926 +420573504561
mob +420737208066
Blowersová Jana jana.blowersova@coptkm.cz Nábělkova Asistent pedagoga 323 /26 +420573308226
Červenková Kateřina katerina.cervenkova@coptkm.cz Nábělkova Vedoucí ŠJ 649 /22 +420573308222
mob +420734415388
Daněk Pavel, Mgr. pavel.danek@coptkm.cz Nábělkova Učitel 406 /54 +420573308254
Dias Miloslav, Bc. miloslav.dias@coptkm.cz Lindovka Učitel OV 982 +420573504538
mob +420606762709
Doležal Martin, Mgr. & Mgr. martin.dolezal@coptkm.cz Nábělkova Učitel 412 /28 +420573308228
Doležalová Petra, Mgr. petra.dolezalova@coptkm.cz Nábělkova Učitel 424 /59 +420573308259
Doležel Jiří jiri.dolezel@coptkm.cz Nábělkova Učitel OV 112 /38 +420573308238
Dolina Martin, Ing. martin.dolina@coptkm.cz Nábělkova Učitel 315 /56 +420573308256
Dubčák Pavel, Ing. pavel.dubcak@coptkm.cz Nábělkova Učitel 408 /47 +420573308247
Dujka Josef, Mgr., Ing. josef.dujka@coptkm.cz Nábělkova Učitel 403 /53 +420573308253
Fuksa Bronislav, Ing. bronislav.fuksa@coptkm.cz Nábělkova Ředitel školy 308 /13 +420573308213
mob +420731555007
Gajdoš Josef, Ing., Bc. josef.gajdos@coptkm.cz Nábělkova Učitel 403 /53 +420573308253
Hanáková Lucie, Mgr. lucie.hanakova@coptkm.cz Nábělkova Učitel 416 /55 +420573308255
Hanuš Josef josef.hanus@coptkm.cz Lindovka Učitel OV 933 +420573504562
Horák Ivo, PaedDr. ivo.horak@coptkm.cz Nábělkova Správce sítě 306 /49 +420573308249
Ivánek Zdeněk zdenek.ivanek@coptkm.cz Nábělkova Učitel OV 201
215
/52 +420573308252
Juřenová Renata renata.jurenova@coptkm.cz Nábělkova Referent provozu 211 /17 +420573308217
Káčerová Anna, RNDr. anna.kacerova@coptkm.cz Nábělkova Učitel 310 /51 +420573308251
Kameník Josef josef.kamenik@coptkm.cz Lindovka Učitel OV 968
935
+420573504538
+420573504561
+420573504577
Kameník Zdeněk, Ing. zdenek.kamenik@coptkm.cz Nábělkova Učitel 503 /36 +420573308236
Kirilenko Roman roman.kirilenko@coptkm.cz Lindovka Učitel OV 982 +420573504544
Kochaníček Ludvík, Bc. ludvik.kochanicek@coptkm.cz Nábělkova Učitel OV 318 /57 +420573308257
Kochaníčková Monika, Ing. monika.kochanickova@coptkm.cz Nábělkova Učitel 315 /56 +420573308256
Kolařík Vlastimil vlastimil.kolarik@coptkm.cz Nábělkova Učitel OV 124 /34 +420573308234
/44 +420573308244
Kolářová Naděžda nadezda.kolarova@coptkm.cz Nábělkova Mzdová účetní, personalistka 225 /48 +420573308248
Koňařík Tomáš tomas.konarik@coptkm.cz Lindovka Učitel OV 981 +420573504538
Korda Jiří, Ing. jiri.korda@coptkm.cz Nábělkova Učitel 412 /28 +420573308228
Kosař Jiří, Mgr. jiri.kosar@coptkm.cz Nábělkova Učitel 408 /47 +420573308247
Kozárek Luděk, Ing. ludek.kozarek@coptkm.cz Nábělkova Zástupce ředitele ŠPP, statutární zástupce 307A /27 +420573308227
mob +420739400300
Křepelka René, Ing. rene.krepelka@coptkm.cz Nábělkova Učitel 412 /28 +420573308228
Kubiš Martin martin.kubis@coptkm.cz Lindovka Učitel OV 983 +420573504544
Labancz Kateřina, Bc. katerina.labancz@coptkm.cz Nábělkova Asistent pedagoga 323 /26 +420573308226
Lukáš Jan, Ing. jan.lukas@coptkm.cz Nábělkova Učitel 425 /58 +420573308258
Mašík Bronislav bronislav.masik@coptkm.cz Nábělkova Učitel OV 231 /39 +420573308239
Merva Nela, Mgr. nela.merva@coptkm.cz Nábělkova Učitel 503 /36 +420573308236
Mezuliáník Vladimír, Mgr. vladimir.mezulianik@coptkm.cz Nábělkova Učitel, správce EduPage 302 /15 +420573308215
Miková Danuše danuse.mikova@coptkm.cz Nábělkova Asistent ředitele 307 /12 +420573308212
mob +420734415318
Mikulíčka Vladimír, Mgr., MBA. vladimir.mikulicka@coptkm.cz Lindovka Vedoucí učitel odborného výcviku na OPL 968 +420573504539
mob +420774421620
Molková Kateřina katerina.molkova@coptkm.cz Nábělkova Školní stravování 649 /22 +420573308222
Moudrý Petr petr.moudry@coptkm.cz Lindovka Učitel OV 982 +420573504539
Mrázek Mojmír, Bc. mojmir.mrazek@coptkm.cz Nábělkova VSP, penzion, BP, PO 208 /40 +420573308240
mob +420723874550
Naďová Edita, Ing. edita.nadova@coptkm.cz Nábělkova Učitel 418 /33 +420573308233
Nedbal Tomáš, Bc. tomas.nedbal@coptkm.cz Lindovka Učitel OV 922 +420573504566
+420573504594
Němec Radek, Mgr. radek.nemec@coptkm.cz Nábělkova Učitel 418 /33 +420573308233
Nevřalová Jana, Mgr. jana.nevralova@coptkm.cz Nábělkova Zástupce ředitele pro TV 303 /19 +420573308219
mob +420777946576
Novák Roman roman.novak@coptkm.cz Lindovka Učitel OV 982 +420573504539
Novotný Pavel, Ing. pavel.novotny@coptkm.cz Nábělkova Učitel 408 /47 +420573308247
Omelková Veronika veronika.omelkova@coptkm.cz Nábělkova Pokladní 226 /21 +420573308221
Ondo Milan, Mgr. milan.ondo@coptkm.cz Nábělkova Učitel 406 /54 +420573308254
Páleníčková Yveta, Ing. yveta.palenickova@coptkm.cz Nábělkova Učitel 503 /36 +420573308236
Polišenský Vladimír vladimir.polisensky@coptkm.cz Lindovka Učitel OV +420573350154
Pořízek Petr petr.porizek@coptkm.cz Lindovka Učitel OV 955 +420573504560
Říha Václav, Dis. vaclav.riha@coptkm.cz Lindovka Učitel OV 968 +420573504539
Roman Ján, Mgr. jan.roman@coptkm.cz Nábělkova Učitel 425 /58 +420573308258
Rossmann Miloslav miloslav.rossmann@coptkm.cz Nábělkova Zástupce ředitele pro odborný výcvik 210 /31 +420573308231
mob +420737208061
Ševeček Vojtěch vojtech.sevecek@coptkm.cz Lindovka Učitel OV 982 +420573504539
Shpylova Olena olena.shpylova@coptkm.cz Nábělkova Asistent pedagoga 323 /26 +420573308226
Skopal Josef josef.skopal@coptkm.cz Lindovka Učitel OV 982 +420573504539
Skopal Oldřich, Mgr. oldrich.skopal@coptkm.cz Nábělkova Učitel 424 /59 +420573308259
Skřenková Kateřina, Mgr. katerina.skrenkova@coptkm.cz Nábělkova Učitel 310 /51 +420573308251
Staňková Pavlína pavlina.stankova@coptkm.cz Nábělkova Studijní referent, asistent pro TV 203 /42 +420573308242
mob +420737208063
Stavinoha Zdeněk, Ing. zdenek.stavinoha@coptkm.cz Nábělkova Učitel 503 /36 +420573308236
Štětina Libor, Mgr. libor.stetina@coptkm.cz Nábělkova Učitel 403 /53 +420573308253
Štětinová Gabriela, Mgr. gabriela.stetinova@coptkm.cz Nábělkova Učitel 315 /56 +420573308256
Stružka Jan jan.struzka@coptkm.cz Lindovka Učitel OV 934 +420573504578
Šulc Jan jan.sulc@coptkm.cz Nábělkova Učitel OV 219 /41 +420573308241
Šulc Jaroslav, Mgr. & Mgr. jaroslav.sulc@coptkm.cz Nábělkova Učitel OV 216 /41 +420573308241
Šumbera Antonín antonin.sumbera@coptkm.cz Nábělkova Učitel 116 /37 +420573308237
Švec Libor, Ing. libor.svec@coptkm.cz Nábělkova Učitel 425 /58 +420573308258
Svoboda Aleš ales.svoboda@coptkm.cz Nábělkova Školník 132 /24 +420573308224
Trněná Pavlína, Bc. pavlina.trnena@coptkm.cz Nábělkova Zástupce ředitele pro TEÚ 304 /30 +420573308230
mob +420737208065
Vrzalík Václav, Ing. vaclav.vrzalik@coptkm.cz Nábělkova Učitel 408 /47 +420573308247
Zahradník Lukáš, Mgr. lukas.zahradnik@coptkm.cz Nábělkova Učitel 416 /55 +420573308255
Zima Jakub jakub.zima@coptkm.cz Nábělkova Učitel OV 231 /39 +420573308239