Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Provozní elektrotechnika - obor

Délka přípravy: 2 roky Forma studia: denní Podmínky přijetí: ukončené vzdělání s výučním listem v tříletém elektrotechnickém oboru Ukončení přípravy: maturitní zkouškou Dosažené vzdělání: úplné střední odborné Uplatnění: výkon náročných dělnických povolání a nižších TH funkcí Možnosti studia: na vyšších odborných a vysokých školách
https://coptkm.cz/…ktrotechnika