Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Práce žáku SŠ-COPT