Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Požární evakuace školy

1. října 2021 byl SŠ-COPT vyhlášen požární poplach a celá škola byla evakuována do přilehlého parku. Škola stojí dál! Naštěstí šlo pouze o cvičení a žáci se brzy vrátili do výuky.