Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Obor Provozní technika

Průběh studia: studium prohlubuje a rozšiřuje znalosti z učebního oboru zaměření oboru na odbornou, technickou stránku malých i velkých provozů a odborné vedení vlastních firem místo tradičních osnov máme moduly, ve výuce užíváme žákovské projekty výuka v moderních učebnách a laboratořích příprava k maturitě z českého jazyka, matematiky nebo cizího jazyka a odborných předmětů elektro https://coptkm.cz/…zni-technika