Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Obor Instalatér

Žáci tohoto oboru mají nárok na prospěchové a mimořádné stipendium Délka přípravy: 3 roky Podmínky přijetí: splněná povinná školní docházka a zdravotní způsobilost doložená lékařem Dokončení přípravy: závěrečnou zkouškou Uplatnění: ve všech stavebních firmách, na pracovištích údržby Možnosti dalšího studia: 2 leté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou https://coptkm.cz/instalater