Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Nabídka ECDL/ICDL zkoušek opět rozšířena

Koncem dubna máme akreditovány 3 nové ECDL moduly. V současné době tak našim žákům nabízíme již 12 ECDL modulů. K získání certifikátu ECDL Start musí žák úspěšně vykonat 4 zkoušky ze 4 různých modulů. Pro plný certifikát ECDL Core je nutno zvládnout 7 zkoušek.

Nově si studenti mohou vybrat následující moduly:

•M14 (Online Collaboration) se zaměřuje na spolupráci a výměnu dokumentů na internetu pomocí dostupných webových nástrojů, mezi něž patří webová úložiště, webové a mobilní kalendáře, webová výuková prostředí, webové konference, blogy a sociální sítě.

•M9 (Image Editing) je středně obtížný praktický modul zaměřený na práci s digitálními obrázky. Úspěšný absolvent zkoušky by měl být schopen používat aplikaci Gimp pro úpravy obrázků, práci s textem, aplikaci efektů, přípravu obrázků k tisku a pro publikování obrázků.

•M5 (Using Databases) je zaměřen na základní principy databází a jejich efektivní používání. Žák prokazuje, zda umí v prostředí MS Access vytvořit tabulku, upravovat ji, filtrovat data, vytvářet formuláře a sestavy s požadovanými informace z databáze.

Každý měsíc vyhlašujeme minimálně jeden termín ECDL zkoušky. O nejbližších termínech se informujte u vyučujících ICT v místnosti 315.

Přehled všech nabízených modulů najdete na zde

Kochaníčková Monika, Ing.