Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Mechanik elektrotechnik - obor

Délka přípravy: 4 roky Obor určený pro: hochy a dívky Podmínky přijetí: zdravotní způsobilost doložená lékařem a úspěšné vykonání přijímací zkoušky Ukončení přípravy: maturitní zkouškou Dosažené vzdělání: úplné střední odborné Uplatnění: technicko – hospodářské funkce Možnosti studia: na vyšších odborných a vysokých školách
https://coptkm.cz/…ektrotechnik