Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

ECDL akreditace

Akreditace ECDL/ICDL zkoušek rozšířena

Jak jsme již uvedli v minulém ECDL příspěvku – od června 2022 mají žáci naší školy možnost 1× měsíčně v odpoledních hodinách přímo ve školní ICT učebně absolvovat vybrané mezinárodní ECDL zkoušky. Zatím se jednalo převážně o moduly zahrnující nejběžnější uživatelské dovednosti ze správy souborů, úpravy souborů v aplikacích Word, Excel a PowerPoint.

Nově od října 2022 mohou zájemci o ECDL/ICDL certifikáty u nás skládat zkoušky ze dvou dalších modulů zaměřené na aktuální problematiku IT bezpečnosti, problematiku vyhodnocování informací z internetu s ohledem na etické aspekty a problematiku plagiátorství.

M12 – Bezpečné používání informačních technologií.
M15 – Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu.

Více na našem webu.

O nejbližších termínech ECDL zkoušek se informujte u vyučujících ICT.

Kochaníčková Monika, Ing.