Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Obor Autotronik

Autotronika je souhrnný název pro elektroniku, mechaniku a diagnostiku vozu. Je to relativně mladý a moderní obor, ve kterém se kombinují všechny tyto stěžejní aspekty dohromady. Cílem je získat znalosti a dovednosti, které pomohou při objasňování řešení mnoha různých druhů chyb. Je to jeden z perspektivních oborů , jehož studium naše škola rovněž nabízí. https://coptkm.cz/autotronik