Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Zrušení přijímaček nanečisto

Vzhledem k rozhodnutí o nekonání JPZ (Cermat), a tudíž i malému počtu zájemců, se letos přijímačky nanečisto NEKONAJÍ.