Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Změna přihlašovacích údajů pro žáky školy

Upozorňujeme všechny žáky školy SŠ-COPT Kroměříž, že od 18. 3. 2019 došlo ke změně v přihlašování do operačního systému školních počítačů v učebnách. Zároveň nové přihlášení platí i do Office 365 (do školního e-mailu a ostatních služeb). Uživatelské jméno je změněno – nyní je převzato z informačního systému EduPage, ovšem provádí se tzv. webalizace, tedy písmena budou pouze malá, odstraní se diakritika, číslice zůstanou zachovány a ostatní znaky se nahradí pomlčkou. V případě potřeby se provede ořez zprava na limit 20 znaků. Heslo zůstává stejné, jako doposud.