Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Závěrečné zkoušky učňovských oborů září 2021

Zveřejňujeme 2. termín ZZ učňovských oborů v září 2021:

15. 9. 2021 Písemná část ZZ 7.00
16.-21. 9. 2021Prak­tická část ZZ 7.00