Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Závěrečné zkoušky 2023

Ve dnech 6.6.- 8.6.2023 proběhly na odloučeném pracovišti SŠ COPT Kroměříž, Na Lindovce, závěrečné zkoušky žáků v oboru „ELETRIKÁŘ“ a současně v oboru „AUTOMECHANIK“ .

Mikulíčka Vladimír, Mgr., MBA.