Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Zašli jsme se podívat na zemědělskou techniku

V rámci dne otevřených dveří a v souladu s plánem projektového vyučování dne 4.5. 2022 proběhla tematická exkurze třídy OZA-2 ve firmě LUKROM Kroměříž. Žáci byli seznámeni s nejnovější zemědělskou technikou jejím provozem a opravami.

Gajdoš Josef, Ing., Bc.