Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Zaměstnanci zahájili nový školní rok

Dne 31. srpna 2023 proběhlo první setkání všech zaměstnanců ve školním roce 2023/2024 a to na školení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Nálada byla výborná. Den poté, tedy 1. září, se konala zahajovací pedagogická rada, na které měl hlavní slovo ředitel školy, ing. Bronislav Fuska. Seznámil nás s nastávajícím školním rokem, shrnul uplynulý a všem popřál mnoho úspěchů. I my se připojujeme k tomuto přání a již se těšíme na pondělí a na student(k)y!