Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Základní polytechnické dovednosti pro MŠ

Setkání předškoláků s roboty a dílnou obrábění:

Děti navštívily odbornou učebnu robotiky, seznámily se s ovládáním robotů, jejich pohybem a některá ovládání si vyzkoušeli. Nakoukly do sestavování a programování robotů. Další skupinka pak absolvovala prohlídku dílen obrábění, kde mohly vidět naše žáky, jak pracují na různých strojích. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.