Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Zájmové kroužky opět pokračují

Zájmové kroužky od 24. 5. 2021 pokračují.