Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Zahajovací pedagogická rada 2021-2022

Jako každý rok, tak i letos se sešli všichni zaměstnanci SŠ-COPT Kroměříž ve školní jídelně, aby zahájili nový školní rok poradou. Přejeme tímto všem zaměstnancům pevné zdraví a zdárnou spolupráci všech. A už nyní se těšíme na naše žáky.